Kimetsu no Yaiba Suwarasetai 4+5 Hashira

Sale!

$85.00

Product Description

Kimetsu no Yaiba Suwarasetai 4+5 Hashira

Complete Set of 10 + Mini Books:-

1. Sanemi Shinazugawa
2. Obanai Iguro
3. Shinobu Kocho
4. Muichiro Tokito
5. Gyomei Himejima

6. Kagaya Ubuyashiki
7. Giyu Tomioka
8. Kyojuro Rengoku
9. Mitsuri Kanroji
10. Tengen Uzui

  • Size Approx. 4 – 5 cm. (BANDAI)
  • High Grade Material Figure. Japan Authentic.
  • Free Shipping Worldwide.

 

Greetingstuffs   your Holidays & Hobbies Stuffs 🙂